ไทฟอยด์/ไข้รากสาดน้อย (Typhoid fever/Enteric fever)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

ไทฟอยด์/ไข้รากสาดน้อย (Typhoid fever/Enteric fever) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

ไทฟอยด์/ไข้รากสาดน้อย (Typhoid fever/Enteric fever) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง