อหิวาต์ (Cholera)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

อหิวาต์ (Cholera) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

อหิวาต์ (Cholera) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง