สิ่งแปลกปลอมเข้าหู (Foreign body in ear canal)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สิ่งแปลกปลอมเข้าหู (Foreign body in ear canal) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

สิ่งแปลกปลอมเข้าหู (Foreign body in ear canal) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง