สำลักอาหารหรือสิ่งแปลกปลอม (Choking/Foreign body aspiration), ทางเดินหายใจอุดกั้นจากสิ่งแปลกปลอม (Foreign body airway obstruction)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สำลักอาหารหรือสิ่งแปลกปลอม (Choking/Foreign body aspiration), ทางเดินหายใจอุดกั้นจากสิ่งแปลกปลอม (Foreign body airway obstruction) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

สำลักอาหารหรือสิ่งแปลกปลอม (Choking/Foreign body aspiration), ทางเดินหายใจอุดกั้นจากสิ่งแปลกปลอม (Foreign body airway obstruction) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง