ไอกรน (Pertussis/Whooping cough)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ไอกรน (Pertussis/Whooping cough) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

ไอกรน (Pertussis/Whooping cough) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง