คอตีบ/ดิฟทีเรีย (Diphtheria)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

คอตีบ/ดิฟทีเรีย (Diphtheria) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

คอตีบ/ดิฟทีเรีย (Diphtheria) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง