ไข้ผื่นกุหลาบในเด็กเล็ก/ส่าไข้ (Roseola infantum)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ไข้ผื่นกุหลาบในเด็กเล็ก/ส่าไข้ (Roseola infantum) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

ไข้ผื่นกุหลาบในเด็กเล็ก/ส่าไข้ (Roseola infantum) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง