โรคพยาธิตัวจี๊ด (Gnathostomiasis)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

โรคพยาธิตัวจี๊ด (Gnathostomiasis) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

โรคพยาธิตัวจี๊ด (Gnathostomiasis) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง